Nieuwe alcoholwet 2021

De dag waarop de nieuwe Alcoholwet ingaat, donderdag 1 juli 2021, komt steeds dichterbij, waardoor wij genoodzaakt zijn om diverse maatregelen te nemen op het gebied van de leeftijdsverificatie. Alle verkopers van alcohol dienen met ingang van de nieuwe wet te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo is het bij aankoop van alcohol op afstand, via website of bezorgplatform, vanaf 1 juli verplicht om een leeftijdsvraag te stellen vóór afronding van het aankoopproces. De koper van alcohol moet dan zijn/haar geboortedatum doorgeven of zijn/haar leeftijd aanvinken. Daarnaast dient de Wandelende Slijterij een zogenaamde geborgde werkwijze op te stellen waarin staat omschreven hoe de leeftijdsgrens wordt geborgd in de gehele keten, vanaf het moment van verzending tot het moment van levering.

Bij bestellingen – leeftijdscontrole

De Wandelende Slijterij richt zich uitsluitend op mensen van 18 jaar en ouder en verkoopt of levert dus geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Wij controleren daarom twee keer de leeftijd voordat u een bestelling op onze website kunt doen. Eenmaal wanneer u op onze website komt en eenmaal voordat u een bestelling doet. Hierbij wordt u om uw geboortedatum gevraagd, dit dient u naar waarheid in te vullen. Mocht u een ongeldige datum invullen of bent u niet ouder dan 18 jaar, dan kunt u geen bestelling doen.

Bij aflevering - Leeftijdscontrole

Zodra wij uw bestelling verzenden, maken wij gebruik van een legitimatieplicht. Dat betekent dat als het pakket bij u wordt aangeboden u zich zal moeten legitimeren aan de bezorger. De bezorger controleert de leeftijd van de ontvanger met iDIN. Dat staat voor iDentificeren en INloggen. Daarmee kan de ontvanger zijn leeftijd bevestigen via de bankomgeving op zijn eigen mobiele telefoon. De bezorger geeft het pakket alleen mee als de ontvanger voldoet aan de leeftijdseis. Indien de ontvanger op het moment van bezorgen niet thuis is dan wordt de zending naar een afhaalpunt gebracht, waar de ontvanger het binnen 1 week kan afhalen met een geldig legitimatiebewijs. Zorg daarom dat u altijd een legitimatiebewijs bij u heeft bij het afhalen van uw pakket.

Werkwijze

De Wandelende Slijterij heeft omtrent de nieuwe Alcoholwet uitvoerig contact gehad met onze bezorgdienst en goede afspraken omtrent de leeftijdsverificatie gemaakt. Daarnaast zullen wij al onze pakketten voorzien van een sticker met legitimatie verplicht, zodat voor zowel bezorger als ontvanger nog duidelijker wordt dat bij overhandiging van dit pakket sprake dient te zijn van leeftijdsverificatie.

Extra kosten

De kosten van de leeftijdsverificatie bij aflevering zijn helaas erg kostbaar. Hiervoor vragen wij een kleine bijdrage aan u van €1,00 per bestelling.

Controle

Daarnaast zal de Wandelende Slijterij eenmaal per jaar intern controleren of aan de geldende verplichtingen wordt voldaan.

De Wandelende Slijterij maakt zich sterk voor verantwoorde alcoholconsumptie en doet er dan ook alles aan om te voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijk omtrent alcoholgebruik middels deze geborgde werkwijze.

Hartelijk dank voor uw begrip.